Posts In: marketingtrend


View Post สร้างแคมเปญ (Campaign) อย่างไรให้ปัง ปี 2018
January 15, 2018 News

สร้างแคมเปญ (Campaign) อย่างไรให้ปัง ปี 2018

แม้การทำโฆษณาบนโซเชียลนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ทุกแบรนด์ก็จำเป็นต้องรู้ถึงการปรับตัวเพื่อเข้าใจและได้ใจผู้บริโภคอย่างดียิ่งขึ้น แน่นอนว่าการใช้ Consumer...

Read More