Posts In: Daily


View Post สร้างแคมเปญ (Campaign) อย่างไรให้ปัง ปี 2018
January 15, 2018 News

สร้างแคมเปญ (Campaign) อย่างไรให้ปัง ปี 2018

แม้การทำโฆษณาบนโซเชียลนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ทุกแบรนด์ก็จำเป็นต้องรู้ถึงการปรับตัวเพื่อเข้าใจและได้ใจผู้บริโภคอย่างดียิ่งขึ้น แน่นอนว่าการใช้ Consumer...

Read More

View Post 3 วิธีการสื่อสารอย่างไรให้มัดใจผู้บริโภค
November 14, 2017 News

3 วิธีการสื่อสารอย่างไรให้มัดใจผู้บริโภค

รู้หรือไม่ว่าการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นมีความจำเป็นอย่างมากในการให้ผู้บริโภคจดจำภาพลักษณ์เกี่ยวกับแบรนด์ได้ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่สำคัญในกลยุทธ์ว่าจะ...

Read More