clisk top

รับทำเว็บไซต์ เว็บมือถือ facebook fan page และ seo โดยทีมงาน มืออาชีพ


clisk seo

อัพเดตข่าวสารต่างๆ ความเคลื่อนเกี่ยวกับแวดวง Digital Marketing


Advertorial Content ทำคอนเทนต์โฆษณาให้เข้ากับการตลาดของคุณ


news


Advertorial Content ทำคอนเทนต์โฆษณาให้เข้ากับการตลาดของคุณ

สำหรับ Advertorial Marketing ที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการให้ความรู้ ข้อมูล มีเนื้อหาและเรื่องราวช่วยดึงความสนใจ โดยไทร์อิน (Tie-in) สินค้าเข้าไปอย่างแนบเนียนแบบที่กลุ่มเป้าหมายไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดโฆษณาจนเกินไป ซึ่งผู้ผลิตคอนเทนต์จำเป็นต้องมีไอเดียและประสบการณ์การทำตลาดบนโลกออนไลน์ที่ก้าวหน้า เพื่อสร้าง Content Marketing ตามองค์ประกอบหลักที่สำคัญดังนี้

1. คอนเทนต์และสินค้าต้องมีความเชื่อมโยงถึงกัน
แน่นอนว่าระหว่างเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอกับสินค้าที่ต้องการขายควรไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความความเข้าใจ ไม่ใช่เน้นการโยงเข้าขายสินค้าเอาดื้อๆ
2. ดึงความน่าสนใจ ทันกระแส และใกล้ตัวกลุ่มเป้าหมาย
ยังคงมีให้เห็นอยู่หลากหลายแบรนด์สินค้า ที่มักจับกระแสของเหตุการณ์และข่าวสารมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสินค้าของแบรนด์ได้อย่างลงตัว จนกลายเป็นที่จดจำและกล่าวถึงของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย
3. สอดแทรกสินค้าอย่างมีศิลปะและเป็นธรรมชาติ
อย่าลืมว่าการทำคอนเทนต์ประเภทนี้ ไม่ได้ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของทีมการตลาดในแบรนด์สินค้าเพียงเท่านั้น แต่ต้องทำเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงให้ได้ด้วย ดังนั้นการสร้างคอนเทนต์จึงจำเป็นต้องใช้ศิลปะที่เกิดจากประสบการณ์ มีความน่าเชื่อถือด้วยข้อมูลชัดเจน ตรงประเด็น เป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุด

ติดต่อคลิสค์ได้ที่ 0-2060-6977
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น.go to top