clisk top

รับทำเว็บไซต์ เว็บมือถือ facebook fan page และ seo โดยทีมงาน มืออาชีพ


clisk seo

อัพเดตข่าวสารต่างๆ ความเคลื่อนเกี่ยวกับแวดวง Digital Marketing


Digital Marketing Strategy จำเป็นต้องมี! เพื่อแนวทางที่


news


Digital Marketing Strategy จำเป็นต้องมี! เพื่อแนวทางที่ชัดเจน

เพียงแค่ไม่กี่ปีที่โลกดิจิทัล (Digital) กลับเข้ามามีบทบาททางการตลาด เป็นผลทำให้การเดินเกมส์กลยุทธ์ในปี 2018 ต่างเป็นที่จับตามองยิ่งขึน ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มีการปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์ม จึงเป็นความยากและความซับซ้อนใหม่อันน่าท้าทายสำหรับการคิดกลุทธ์การตลาด หรือที่เรียกว่า Digital Marketing Strategy ที่จะต้องประกอบไปด้วย

1. วางกลยุทธ์ Digital Marketing โดยจะต้องกำหนดแนวทางและเป้าหมายให้ชัดเจน
2. Content, Plan และ Strategy ของแต่ละช่องทาง โดยจะต้องไม่เหมือนกัน เนื่องจากผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลต่างกัน
3. สำรวจพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลของเป้าหมายให้ลึกขึ้น นำไปผลิตคอนเทนต์ (Content) ที่ตรงตามความต้องการ รวมถึงการใช้ช่องทางโซเชีบลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. พิจารณาและคัดเลือกกลุ่มผู้เสพสื่อกลุ่มเฉพาะ (Niche Audience) เพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยโปรโมทสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างให้ได้มากที่สุด (Mass Audience)
5. เพิ่มความตระหนักในเรื่องของคอนเทนท์ (Content) ที่มีการพัฒนาขึ้น โดยให้ความเคารพต่อผู้เสพสื่อ บนโลกโซเชียลเป็นสิ่งสำคัญด้วย

โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ แต่ละเอเจนซี่ (Agency) ต่างมีกระบวนการคิดและการนำเสนอที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยในการเลือกเอเจนซีเพื่อร่วมงานกับแบรนด์โดยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเอง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก: http://stepstraining.co/strategy/digital-marketing-strategy-2018

ติดต่อคลิสค์ได้ที่ 0-2060-6977
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น.go to top