มีนาคม 6, 2018 Digital Update 0

Digital Marketing Strategy จำเป็นต้องมี! เพื่อแนวทางที่ชัดเจน

เพียงแค่ไม่กี่ปีที่โลกดิจิทัล (Digital) กลับเข้ามามีบทบาททางการตลาด เป็นผลทำให้การเดินเกมส์กลยุทธ์ในปี 2018 ต่างเป็นที่จับตามองยิ่งขึน ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มีการปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์ม จึงเป็นความยากและความซับซ้อนใหม่อันน่าท้าทายสำหรับการคิดกลุทธ์การตลาด หรือที่เรียกว่า Digital Marketing Strategy ที่จะต้องประกอบไปด้วย

1. วางกลยุทธ์ Digital Marketing โดยจะต้องกำหนดแนวทางและเป้าหมายให้ชัดเจน
2. Content, Plan และ Strategy ของแต่ละช่องทาง โดยจะต้องไม่เหมือนกัน เนื่องจากผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลต่างกัน
3. สำรวจพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลของเป้าหมายให้ลึกขึ้น นำไปผลิตคอนเทนต์ (Content) ที่ตรงตามความต้องการ รวมถึงการใช้ช่องทางโซเชีบลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. พิจารณาและคัดเลือกกลุ่มผู้เสพสื่อกลุ่มเฉพาะ (Niche Audience) เพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยโปรโมทสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างให้ได้มากที่สุด (Mass Audience)
5. เพิ่มความตระหนักในเรื่องของคอนเทนท์ (Content) ที่มีการพัฒนาขึ้น โดยให้ความเคารพต่อผู้เสพสื่อ บนโลกโซเชียลเป็นสิ่งสำคัญด้วย

โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ แต่ละเอเจนซี่ (Agency) ต่างมีกระบวนการคิดและการนำเสนอที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยในการเลือกเอเจนซีเพื่อร่วมงานกับแบรนด์โดยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเอง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก: http://stepstraining.co/strategy/digital-marketing-strategy-2018

ติดต่อคลิสค์ได้ที่ 0-2060-6977
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น.About the Author

bo:


0 Comments on "Digital Marketing Strategy จำเป็นต้องมี! เพื่อแนวทางที่ชัดเจน"


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ใส่ความเห็น