พฤษภาคม 18, 2017 Digital Update 0

3 วิธีการสื่อสารอย่างไรให้มัดใจผู้บริโภค

รู้หรือไม่ว่าการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นมีความจำเป็นอย่างมากในการให้ผู้บริโภคจดจำภาพลักษณ์เกี่ยวกับแบรนด์ได้ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่สำคัญในกลยุทธ์ว่าจะสามารถสะท้อนความรู้สึก ความเชียวชาญ และประสบการณ์ออกมาอย่างไรให้เป็นที่น่าพอใจและจดจำ แน่นอนว่าความสำคัญเหล่านี้จึงถูกแบ่งออกเป็น 3 วิธีเพื่อเป็นแนวทางให้กลุ่มลูกค้าเกิดความเข้าใจและเข้าถึงในตัวสินค้าและแบรนด์มากที่สุด

1. การสื่อสารด้วยภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์

สิ่งสำคัญคือการสร้าง Mood & Tone ของแบรนด์ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ ความอุ่นใจ และความไว้วางใจ เพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างแบรนด์กับแบรนด์คู่แข่ง เป็นผลให้เกิดการเปรียบเทียบในการตัดใจซื้อสินค้าด้วยภาษาที่น่าสนใจ เป็นความรู้สึกที่ดีกว่า เหนือขั้นกว่าเมื่อได้เลือกใช้

2 การสื่อสารด้วยภาษาของการวัดค่า

การวัดค่าคือผลของการสร้างความน่าเชื่อถือในแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น รายได้ ยอดผู้ใช้ จำนวนการขาย หรือกระแสสินค้าและความนิยม เพื่อตอกย้ำตัวเลขอันน่าสนใจแก่ผู้บริโภค ซึ่งแน่นอนว่าเหตุผลเหล่านี้จะกลายเป็นแรงดึงดูดสำคัญ ที่จะช่วยโน้มน้าวให้ผู้บริโภคหันมาเลือกสินค้าในแบรนด์คุณอย่างง่ายดาย

3. การสื่อสารด้วยภาษาของการเล่นคำ

อีกหนึ่งตัวชี้วัดในการสร้างความน่าสนใจด้วยภาษา คือการสรรหาคำใหม่ๆ ที่ยังคงให้ความหมายชัดเจน กระชับ และตรงประเด็น ให้ความรู้สึกแปลกใหม่กว่าแบรนด์คู่แข่ง สิ่งเหล่านี้คือวิธีการสร้างความน่าจดจำอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะผู้บริโภคล้วนซึมซับข้อมูลด้วยภาษาเหล่านีในท้ายที่สุด

ติดต่อคลิสค์ได้ที่ 0-2060-6977
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น.About the Author

admin:


0 Comments on "3 วิธีการสื่อสารอย่างไรให้มัดใจผู้บริโภค"


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ใส่ความเห็น